Francalingua ten unhas tarifas competitivas cuxo cálculo se fai tomando como base a palabra. O prezo final da tradución depende da dificultade do texto, idioma de orixe e de chegada, prazo de entrega, medio e formato utilizados, e outros factores. Solicite un presuposto e nós responderémoslle inmediatamente. Para iso, pode cubrir o formulario seguinte.

ENVÍO E RECEPCION DE DOCUMENTOS

Os medios utilizados para a recepción e a entrega do material son: via fax, por correo, por mensaxeiro, por correo electrónico, en man (copia en papel).

Persoa de contacto
Nome da empresa
CIF/NIF
Enderezo
Provincia
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Páxina web
Formato
Idioma do texto
Para traducir ao
Prazo de entrega
Tipo de texto (breve descrición)