Se es un profesional da tradución e/ou da interpretación, cunha experiencia demostrable de máis de 3 anos e estás interesado en formar parte do equipo de colaboradores externos de Francalingua, fai clic no seguinte enlace de correo electrónico e envíanos o teu currículo. francalingua@francalingua.com Non esquezas especificar nel:

- Datos de contacto
- País de residencia.
- Formación académica.
- Idioma materno.
- Combinacións lingüísticas.
- Ferramentas informáticas.
- Áreas de especialización e experiencia nelas.
- Principais clientes.
- Tarifas (para tradución, interpretación e corrección).
- Dispoñibilidade.